Ważną role pomocy Żydom w czasie drugiej wojny światowej odegrała starosądecka szkoła pożarnictwa. Historyk ziemi sądeckiej Józef Bieniek opisał to tak: „Władysław Rzeźniczek, wówczas oficer techniczny w stopniu porucznika pracujący oficjalnie w sztabie kierownika technicznego…

PLAN ZBIÓREK MDP

11 sierpnia 2018 0

W związku z tym, że w niedzielę 23 września 2018 r. odbędą się Gminne Zawody dla MDP ogłaszamy zbiórki dla poszczególnych sekcji MDP: SEKCJA STARSZA: 24 sierpnia (piątek) - boisko w Cyganowicach 17:00 7 września…

Od soboty 21 lipca na terenie naszego miasta gościliśmy Młodzieżową Drużynę Pożarniczą z Wejherowa. Przybyła ona do nas na wakacyjny wypoczynek połączony ze strażacką musztrą w ramach umowy między powiatem nowosądeckim i wejherowskim. Tutaj znajdziesz…

W niedzielę 20 maja w Starym Sączu odbył się Gminny Dzień Strażaka. Rozpoczął się zbiórką na rynku pododdziałów OSP z terenu naszej gminy. Następnie przemaszerowano na plac sanktuaryjny, gdzie została odprawiona Msza święta w intencji…

Burmistrz Starego Sącza oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Starym Sączu zapraszają na obchody Gminnego Dnia Strażaka, które odbędą się w niedzielę 20 maja w Starym Sączu. Program uroczystości: 14:00 - Msza święta w Kościele…